zestaw

Identyfikacja kabli energetycznych w wiązce

Identyfikacja kabli energetycznych w wiązce

Pewny, trójfazowy, (głosowy/tonalny) system identyfikacji kabli elektroenergetycznych NDB VCI-3 (w stanie beznapięciowym kabla 3-fazowego i 1- fazowego).

W czasach coraz bardziej intensywnej urbanizacji rozwój sieci kablowych nN & SN jest konieczny i nieunikniony. Prace kablowe muszą być bezpieczne dla personelu, a coraz częściej słyszy się o fatalnych pomyłkach i przecinaniu kabli pod napięciem! Jest to zmora dla szefów działów BHP i czasami tragedia życiowa dla pracowników terenowych. (więcej…)

PQube®3

PQube®3 – monitoring online jakości zasilania

Monitoring online jakości zasilania w sieciach inteligentnych z użyciem analizatorów PQube 3  w klasie A

Światowe sieci elektroenergetyczne ewoluują stopniowo w kierunku Smart Grids czyli sieci inteligentnych, w których inteligentne mierniki energii elektrycznej pozwolą na efektywne sterowanie i zarządzanie zasobami sieciowymi w celu min. zapewnienia wymaganej jakości zasilania. Inteligentny, usieciowiony monitoring online jakości zasilania to już rzeczywistość i konieczność.

(więcej…)

Śruby stykowe do złączek i końcówek kablowych. Dobór, działanie, wielkości wpływające

Śruby stykowe złączek i końcówek kablowych

Oprócz techniki zaprasowywania, technika połączeń śrubowych posiada wysoką rangę przy połączeniach w liniach kablowych. Za techniką śrubową przemawiają z jednej strony szerokie zakresy przekrojów, które pokrywane są jednym elementem połączeniowym, a z drugie strony prosty i szybki montaż, który wykonywany jest małymi i lekkimi narzędziami. (więcej…)

SOCOMORE TechLube - smary jakich potrzebujesz

SOCOMORE TechLube – smary jakich potrzebujesz

Socomore to francuska firma, która istnieje na rynku światowym już od 1972 roku. Oferują profesjonalne rozwiązania w zakresie przygotowania i ochrony powierzchni metalowych lub kompozytowych oraz materiałów na rynkach transportu i energii. (więcej…)

Bezkontaktowy pomiar napięcia

Bezkontaktowy pomiar napięcia

Nie można mierzyć napięcia bez kontaktu galwanicznego.

Oferta Fluke na przestrzeni okresu działania firmy stale wzbogacana była o innowacyjne rozwiązania w zakresie przyrządów do pomiarów wartości elektrycznych oraz nieelektrycznych wyznaczając tym samym nowe trendy dla całego rynku. (więcej…)

Detekcja, pomiar i lokalizacja wyładowań niezupełnych WNZ

Detekcja, pomiar i lokalizacja wyładowań niezupełnych WNZ – wstęp

Przegląd istniejących na rynku metod pomiarów „offline” i pomiarów „online” wyładowań niezupełnych WNZ w urządzeniach elektroenergetycznych

Pomiary wyładowań niezupełnych WNZ wyszły już dawno z praktyki tylko laboratoriów badawczych i wchodzą do kanonów diagnostycznych w normalnym codziennym utrzymaniu ruchowym urządzeń i aparatów elektroenergetycznych. (więcej…)