Nowe Technologie

Mobilne laboratorium pomiarowe szybkiego reagowania

Firma POLTRADE TECHNOLOGIES jest wyposażona w nowoczesne i uniwersalne mobilne laboratorium pomiarowe, samochód pomiarowy szybkiego reagowania. Samochód przystosowany jest do realizacji szerokiego zakresu terenowych usług pomiarowych oraz wzorcujących dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Pozwala nam to na szybką i elastyczną reakcję na pilne potrzeby naszych klientów. W dobie wskaźników SAIDI & SAIFI ma to szczególne dla nich znaczenie.

Załoga POLTRADE TECHNOLOGIES realizuje następujące usługi pomiarowe (pomiary & badania & diagnostyka):

– pomiary i próby napięciowe (DC&VLF 0.1Hz) w sieciach kablowych nN, SN i WN , w tym wstępna i dokładna lokalizacja uszkodzeń (izolacji głównej oraz powłoki zewnętrznej), trasowanie linii kablowych oraz identyfikacja kabli w wiązce. Realizujemy również diagnostykę dielektryczną kabli (wnz/tan delta 0,1 Hz)

– pomiary transformatorów mocy SN/nN jak również WN/SN (w tym pomiary rozszerzone takie jak SFRA & tan delta & FDS & wnz)

– pomiary i badania diagnostyczne maszyn wirnikowych (silników & turbogeneratorów & hydrogeneratorów) w tym pomiary wnz & tan delta

– terenowe badanie sprzętu dielektrycznego (rękawice & buty & dywaniki & drążki & wskaźniki napięcia i podobne)

– pomiary parametrów i jakości energii elektrycznej w klasie A (PN/IEC 61000-4-30, edycja 3) na zgodność z deklarowanymi parametrami jakości energii elektrycznej oraz rozwiązywanie problemów z jakością energii elektrycznej (w tym dobieranie filtrów & kompensatorów)

– próby napięciowe ograniczników przepięć (pomiar napięcia referencyjnego przy prądzie referencyjnym) oraz badanie online warystorowych ograniczników przepięć

– badania rozdzielnic i aparatów nN & SN & WN

– terenowe usługi wzorcowania sprzętu pomiarowego wysoko i niskonapięciowego (wzorcujemy generatory probiercze WN, AC/DC/VLF, mierniki elektryczne i inne urządzenia pomiarowe na zapytanie).

– szerokie spektrum badań wyładowań niezupełnych metodami: elektryczną (PN IEC60270), UHF i akustyczną (IEC 62478)

Zadzwoń do nas i poznaj naszą pełną ofertę: Tel. +48 (32) 608 59 51

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020