Pomiary elektryczne i nieelektryczne

Identyfikacja kabli energetycznych w wiązce

zestaw

Identyfikacja kabli energetycznych w wiązce

Pewny, trójfazowy, (głosowy/tonalny) system identyfikacji kabli elektroenergetycznych NDB VCI-3 (w stanie beznapięciowym kabla 3-fazowego i 1- fazowego).

W czasach coraz bardziej intensywnej urbanizacji rozwój sieci kablowych nN & SN jest konieczny i nieunikniony. Prace kablowe muszą być bezpieczne dla personelu, a coraz częściej słyszy się o fatalnych pomyłkach i przecinaniu kabli pod napięciem! Jest to zmora dla szefów działów BHP i czasami tragedia życiowa dla pracowników terenowych.

Pewna identyfikacja kabli energetycznych w wiązce jest ważnym aspektem pracy każdego montera czy pomiarowca kablowego

Skutki przecięcia kabla pod napięciem są często opłakane, a nawet fatalne, dla personelu i sprzętu, szczególnie w przypadku kabli SN i WN, nawet gdy przecięcie jest wykonywane zdalnie i należycie gilotyną hydrauliczną. Stosowane od lat klasyczne metody identyfikacji „na ósemeczkę” (sygnałem z generatora akustycznego i z cewką omiatającą) oraz identyfikacji impulsem unipolarnym (odbiornik z cęgami sztywnymi lub cewką Rogowskiego i wskaźnikiem wskazówkowym z zerem w środku skali) nie są obecnie uznawane za wystarczająco bezpieczne.

identyfikacja kabla

Rys. 2 Klasyczne podejście do identyfikacji kabli w wiązce metodą 1-fazową (metoda impulsu unipolarnego z odbiornikiem wskazówkowym z zerem w środku skali). Powrót sygnału również innym kablami !

Od wielu lat były prowadzone intensywne prace badawcze i konstruktorskie, u wielu producentów aparatury pomiarowej dla sieci kablowych, w celu zapewnienia ich urządzeniom lepszych parametrów poprawiających niezawodność identyfikacji. Okazało się, że trzeba było spojrzeć na to proste by się wydawało zagadnienie pod zupełnie innym kątem, pod katem elektrotechniki teoretycznej. I prawo Kirchoffa przyniosło rozwiązanie.

Podstawowym problemem podczas oznaczania kabla identyfikowanego jest niezamierzony i nieprzewidywalny powrót sygnału oznaczającego system kablowy

Rozpływ sygnału oznaczającego może mieć bardzo nieprzewidywalny charakter, co za zwyczaj prowadzi do dezinformacji operatora. Wysoka tłumienność długich linii kablowych oraz przeniki sygnałowe na krzyżowaniu się kabli powodują dodatkowo trudności w interpretacji sygnału. Konieczność przeprowadzenia kalibracji sygnałowej po stronie nadawczej (zazwyczaj w stacji) stwarza również potencjalne źródło błędów. Przełomem było zaproponowanie przez firmę kanadyjską NDB Technologies nowego spojrzenia na to zagadnienie: 3-fazowy identyfikator głosowy !

identyfikacja kabli

nadawanie galwaniczne

Rys. 3 Nowe podejście do identyfikacji (głosowa identyfikacja 3-fazowa). W pełni symetryczny sygnał podawany 3-fazowo indukcyjnie (również można galwanicznie). Brak powrotu sygnału oznaczającego innymi obiektami. Dodatkowo występuje brak konieczności kalibracji. Zespolony sygnał oznaczający zawiera w sobie sygnał głosowy (nagrany w nadajniku przez użytkownika). Nie ma również konieczności odziemiania kabla identyfikowanego, tak jak miało to miejsce w klasycznym podejściu.

Zgodnie z 1 prawem Kirchoffa „Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna natężeń prądów wpływających(+) i wypływających(–) jest równa zeru”

prawo Kirhoffa

Jeżeli podamy symetryczny sygnał 3 fazowy na identyfikowany kabel 3-fazowy (indukcyjnie czy to galwanicznie), to sygnał ten będzie się rozpływał tylko przez przewody fazowe (pomimo uziemienia kabla na początku i na końcu). Brak sygnału powrotnego, który przepływałby, tak jak w klasycznej metodzie obcymi obiektami, zwiększa znacząco niezawodność metody.

Dodatkowo w celu uwiarygodnienia sygnału oznaczającego, nakłada się drogą elektroniczną nagrany głos operatora na sygnał identyfikacyjny. System może pracować w dwóch trybach: trybie identyfikacji kabla (kable zespolone jak np. PILC), oraz identyfikacji fazy (kable pojedyncze lub same przewody izolowane tak jak w systemach trakcji kolejowej bądź tramwajowej).

Prosta elektrotechnicznie metoda poprawia znacząco bezpieczeństwo personelu wykonującego prace kablowe ! Przecięcie kabla może być pewne i bezpieczne.

zestaw

Zaprezentowane powyżej zestawy już do nabycia w firmie POLTRADETECH