Pomiary elektryczne i nieelektryczne

Wykrywanie zapadów napięcia FLUKE 1748

pomiar jakości

Analizator jakości energii FLUKE 1748

Lokalizowanie źródeł uszkodzeń przemijających bywa niezwykle trudne. Jeśli nie wiadomo, kiedy do nich dojdzie, potrzebna jest pewna forma rejestracji danych. Jednak aby możliwe było znalezienie takich usterek, muszą one zostać skorelowane z wydarzeniami, które doprowadziły do ich powstania. Konieczne może być również zdalne przesyłanie danych. Do poniżej opisanego badania terenowego wykorzystano analizator jakości energii FLUKE1748 w obudowie odpornej pogodowo.

Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne

Jednym z naszych klientów jest Spółka Dystrybucji Energii Elektrycznej. Posiada ona rozległą sieć linii napowietrznych i kablowych. Podobnie jak zdecydowana większość tego typu przedsiębiorstw, Spółka ta musi znać jakość energii elektrycznej przesyłanej liniami napowietrznymi, które jako wiadomo są narażone na działanie coraz bardziej intensywnych zjawisk atmosferycznych.

Silne wiatry mogą poruszać liniami tak mocno, że te zaczynają stykać się nawzajem. Może to skutkować spadkami napięcia (zapadami) lub krótkimi przerwami w zasilaniu. Linie mogą również dotykać drzew, co może powodować przeskoki łukowe, wywołując czasami pożary. Słupy mogą się przewrócić, złamane gałęzie mogą uszkodzić przewody, a gwałtowny deszcz i grad mogą uszkodzić złączki.

Klienci końcowi omawianego przedsiębiorstwa energetycznego narzekali na  wahania napięcia (w tym migotanie). Pracownicy działu eksploatacji linii zmierzyli parametry jakości energii elektrycznej przesyłanej liniami napowietrznymi. Takie pomiary mają kluczowe znaczenie, ponieważ dzięki nim pozyskuje się niektóre z najważniejszych informacji niezbędnych do wykrywania i lokalizacji usterek.

Nadmierne migotanie i zapady napięcia

Pomiary potwierdziły, że migotanie i zapady napięcia przekroczyły granice wyznaczone w obowiązującym spółkę rozporządzeniu ministerialnym oraz w normie PN50160. Jednak ich przyczyna oraz lokalizacja wciąż była nieznana. Jedną z możliwych przyczyn był wiatr, który mógł sprawić, że gałęzie drzew dotykały linii napowietrznych. Mogło też dojść do  poluzowania się końcówek przewodów w złączach. Pierwszym nasuwającym się rozwiązaniem takiej sytuacji może być wysłanie pracowników w teren celem sprawdzenia obecności usterek. Jednak testowanie długich linii taką metodą jest bardzo mozolne i kosztowne. Ponadto kontrolę należy przeprowadzać podczas wietrznej pogody, ponieważ np. uderzanie gałęzi o linie napowietrzne zależy nie tylko od ich odległości od linii, ale również od tego, jak bardzo sztywne lub giętkie jest drzewo.

Poniżej opisujemy instalację pilotową systemu badawczego opartego na rejestratorze analizator jakości energii elektrycznej FLUKE 1748 (pełna klasa A, edycja 3)

Trójfazowy rejestrator jakości zasilania Fluke 1748 został wykorzystany do monitorowania jakości energii elektrycznej wraz z prędkością wiatru mierzonej anemometrem. Przyrząd 1748 jest w pełni zgodny z trzecią edycją normy IEC 61000-4-30, co jest ważną kwestią dla Spółek Dystrybucyjnych podczas rozstrzygania kwestii spornych w oparciu o zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji. Rejestrator mierzy napięcie, prąd, moc, energię, częstotliwość oraz współczynnik mocy (tangens fi). Szybko porównuje jakość zasilania z takimi normami jak PN 50160 oraz IEEE 519. Przyrząd spełnia normy bezpieczeństwa CAT IV 600 V / CAT III 1000 V dotyczące pomiarów w złączu sieci elektroenergetycznej, podstacjach i w dalszych lokalizacjach. Umożliwia przechowywanie ponad 20 odrębnych sesji rejestracji oraz szybkie generowanie raportów w j.polskim celem potwierdzenia ustaleń.

 Wyniki pomiarowe przesyłane zdalnie poprzez sieć Wi-Fi

Anemometr Kriwan INT10 BA® został zamocowany na szczycie słupa energetycznego nN 400V/230 V. Był zasilany z baterii, aby zagwarantować nieprzerwaną pracę.

1

 

Rejestrator Fluke 1748 ze stopniem ochrony IP65 oraz inne elementy zostały zamknięte w małej, prefabrykowanej obudowie IP65.

2

Wyniki pomiarów były przesyłane z obudowy za pomocą połączenia Wi-Fi rejestratora.

Do analizator jakości energii elektrycznej FLUKE 1748 podłączone zostało akcesorium pomocnicze 174x obsługujące dwa wejścia. Jedno wejście z zakresu ± 10 V DC, drugie z zakresu ± 1000 V DC. Wejścia akcesorium można swobodnie dostosowywać za pomocą oprogramowania, a sygnały można ze sobą skorelować. To rozwiązanie, oferowane przez przyrząd 1748, miało kluczowe znaczenie dla tego zastosowania. Pierwsze wejście zostało podłączone do anemometru. Przetwarza on prędkości wiatru z zakresu od 0 do 60 m/s na liniowy sygnał wyjściowy z zakresu od 0 do 10 V. Drugie wejście zostało wykorzystane do monitorowania napięcia w linii napowietrznej.

Oprogramowanie przyrządu umożliwiło natychmiastową analizę wyników oraz wysłanie danych do znajdującego się w odległości 10 metrów laptopa bez przerywania rejestracji danych. Wykorzystano pomiary z jednego miesiąca i skorelowano wahania napięcia z prędkością wiatru. Analiza potwierdziła, że przyczyną usterek było silnie poruszanie liniami, a problem został szybko zidentyfikowany: chodziło o zużyte złączki przewodów.

3

Prędkość wiatru i napięcie linii pokazane na wyświetlaczu przyrządu 1748. Analiza danych umożliwiła skorelowanie wahań napięcia z prędkością wiatru.

Czas zwrotu z inwestycji (ROI)

Czas zwrotu z inwestycji to prawdopodobnie najważniejsza dla naszych klientów miara wartości każdego przyrządu. W takich przypadkach, szacowanie czasu zwrotu z inwestycji nie jest łatwe. Jak bardzo cenisz sobie przychylność swoich klientów oraz ich zadowolenie z usług?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o analizator jakości energii elektrycznej FLUKE 1748, kliknij tutaj. albo zadzwoń do nas: +48 606 350 906.

Pomożemy w dobraniu optymalnej konfiguracji sprzętu i zapewnimy odpowiednie przeszkolenie załogi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o systemach monitoringu jakości energii elektrycznej przejdź tutaj